Vitsen med veven

Barneversjon
av
Small Pieces Loosely Joined
A Unified Theory of the Web
av David Weinberger

oversatt av Jorunn Danielsen

ISBN 82-92416-00-5

Her kan du:

Lese barneboka på veven, som et vanlig nettsted

Laste den ned som pdf (Acrobat Reader), doc (Microsoft Word) eller abw (Abiword) så du kan skrive den ut.

Gå til What the Web Is For, den engelske versjonen av denne boka.

Gå til hjemmesiden for voksenboka Small Pieces Loosely Joined

Diskutere barneversjonen på en engelsk debattside eller på norsk.

Rettigheter

Rettighetene til barneversjonen av David Weinbergers Small Pieces Loosely Joined er eid av © 2002 David Weinberger (self@evident.com). Det er gratis å lese den og skrive den ut. Du har rett til å distribuere den, elektronisk eller på trykk, så lenge du (1) Ikke tar betalt for den eller inkluderer den i en publikasjon du tar betalt for; (2) Ikke endrer den uten forfatterens tillatelse;(3) Tar med en peker eller henvisning til http://www.smallpieces.com; og (4) Tar med denne erklæringen om rettigheter.