Her har vi altså to verdener. I den virkelige verden skilles mennesker av avstander. På grunn av jordas enorme utstrekning, har forskjellige kulturer utviklet seg. Folk bor i forskjellige land, adskilt av grenser og noen ganger av stengsler med bevæpnede soldater. På veven kommer folk sammen - de knytter seg til hverandre - fordi de bryr seg om de samme tingene.

Den virkelige verden handler om avstander som holder folk adskilte. Veven handler om felles interesser som bringer folk sammen.

Så hvis det å skape forbindelser og bry seg om er det som gjør folk menneskelige, da er veven - bygd av pekere og drevet av folks interesser og lidenskaper - et sted hvor vi kan bli bedre til å være mennesker.

Og det er det som er vitsen med veven.

Slutt

Pekere å utforske

Unicef

Diskutér denne boka med andre på en engelsk debattside

Eller diskutér på norsk

 side 1 side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16

Dette er en oversatt barneversjon av David Weinbergers bok
Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web.
copyright © 2002 David Weinberger