Kapittel 3: Å være sammen

Vev-stedet er bygd opp av mennesker som bryr seg om ting sammen. Det siste ordet er viktig: "sammen". Veven er egentlig et nytt sted hvor vi kan være mennesker sammen. På veven kan vi være sammen på nye måter.

På ett vis er det opplagt. Nettet ga oss e-post, som er en ny måte vi kan knytte oss til hverandre på. Og veven ga oss praterom og øyeblikksmeldinger. Du og en venn kan til og med sette opp vevkameraer og vinke til hverandre over nettet. Alt dette er nye måter å knytte seg til hverandre på.

Men det er ikke det som er så spennende og viktig med veven.

Pekere å utforske

Kameraer over hele verden (engelsk tekst)

 

 side 1 side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16

Dette er en oversatt barneversjon av David Weinbergers bok
Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web.
copyright © 2002 David Weinberger